PMR Relawan Masa Depan

PMR Relawan Masa Depan

PMR Relawan Masa Depan
Kalau remaja hidup di dalam tekanan, mereka belajar merasa stress
Kalau remaja hidup dengan kegagalan, mereka belajar menyerah
Kalau remaja hidup dengan penolakan, mereka belajar merasa tersesat
Kalau remaja hidup dengan terlalu banyak peraturan, mereka belajar mengakalinya
Kalau remaja hidup dengan terlalu sedikit peraturan, mereka belajar mengabaikan kebutuhan orang lain
Kalau remaja hidup dengan janji-janji yang tidak ditepati, mereka belajar merasa kecewa

Kalau remaja hidup dengan rasa hormat, mereka belajar menghormati orang lain
Kalau remaja hidup dengan kepercayaan, mereka belajar memberitahukan yang sebenarnya
Kalau remaja hidup dengan keterbukaan, mereka belajar menemukan diri sendiri
Kalau remaja hidup dengan konsekuensi alami, mereka bertanggung jawab
Kalau remaja hidup bertanggung jawab, mereka belajar percaya diri
Kalau remaja hidup dengan kebiasaan gidup sehat, mereka belajar baik terhadap tubuh mereka sendiri

Kalau remaja hidup dengan dukungan, mereka belajar merasa senang tentang diri sendiri
Kalau remaja hidup dengan kreatifitas, mereka belajar membagikan jati diri mereka
Kalau remaja hidup dengan kasih sayang dan kepedulian, mereka belajar mencintai
Kalau remaja hidup dengan harapan positif, mereka belajar membantu membanun duinia yang lebih baik
Karena remaja belajar dari apa yang mereka alami dalam kehidupan ini